Gradueringer

Generelt

 • Der skal være betalt kontingent for udøveren
 • Udøvere på Voksenholdet kan blive gradueret op til fire gange årligt
 • Forældre på forældreholdet og kan blive gradueret én gang årligt
 • Udøvere på Ungeholdet kan blive gradueret én gang årligt (hvis du kun træner på Ungeholdet)
 • Hvis man kun træner på Ungeholdet, kan man ikke blive gradueret højere end 9. kup/gult bælte. Dette skyldes at der ikke trænes struktureret efter pensum på dette hold
 • Man kan deltage i graduering i en anden klub efter ønske. Dette skal aftales med Jesper
 • Bemærk at hvis man deltager i en graduering i anden klub uden aftale vil man øjeblikkeligt blive ekskluderet af foreningen

Mon-bælteprøve

 • Mon-bæltesystemet benyttes til børn på forældreholdet og Kup-bæltesystemet for alle andre
 • Mon-bælter er børnebælter og for disse gælder det, at børnene på forældreholdet kan få nyt bælte ca. hver anden måned ved almindeligt fremmøde
 • Du skal have haft mindst fem træninger fra seneste bælteprøve
 • Der skal være gået mindst to måneder imellem bælteprøver

Kupgraduering

For at kunne blive indstillet til kupgraduering gælder følgende:

 • Der skal været gået mindst tre måneder siden din seneste graduering
 • Du skal have deltaget i mindst 25. træninger siden seneste graduering. Dette svarer til 100 % fremmøde i tre måneder uden ferier eller helligdage
 • Du skal have deltaget i alle træninger to uger op til gradueringen
 • Du skal kunne pensum til bæltet samt alle foregående
 • Du skal kunne dine taeguk og fra og med 6. kup (blåt bælte) skal man kunne gå alle taeguk alene og uden tælling
 • Du skal kunne teori på tilfredsstillende niveau før gradueringen

Ovenstående giver mulighed for at blive indstillet til graduering, men dette vurderes altid af trænerne. 

En elev skal altid indstilles af en træner i klubben for at blive gradueret.

Dangradueringer

Til                Forberedelsestid  Antal træninger
1. dan                6 mdr                     30-40
2. dan                1 år                        60-80
3. dan                2 år                       120-160      
4. dan                3 år                       180-240
5. dan                4 år                       240-320
6. dan                5 år                       300-400

Ovenstående antal til dangrad er vejledende, da der er mange variationer ift. træning/instruktørvirke m.v. og aftales altid med træner