Brug af billeder

I SOO-BAK Tommerup Taekwondo tages der jævnligt billeder af vores aktiviteter og udøvere. Disse billeder er værdifulde i forbindelse med markedsføring og klubbens profilering.

Vi overholder Datatilsynets rammer for billeder på Internettet -

https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/

Uddrag fra ovenstående, afsnittet om rettigheder og pligter:

Eksempler på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke:

  • Billeder af publikum til en koncert
  • Billeder af besøgende i en zoologisk have eller lignende
  • Billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter

Vi vil som udgangspunkt publicere billeder på følgende sider:

  • www.soobaktommerup.dk - vores hjemmeside
  • www.facebook.com/tommeruptaekwondo - vores facebookside
  • www.facebook.com/groups/177643899402072/ - vores lukkede facebookgruppe
  • www.taekwondo.dk - Dansk Taekwondoforbunds officielle hjemmeside

Opslag og dermed billeder kan også blive delt på relevante og typisk lokale sider f.eks.

https://www.facebook.com/groups/tommerup/, eller https://www.facebook.com/groups/1219747641531495/ (Rundt omkring i Assens Kommune)

Hvis man ønsker et billede ikke skal publiceres eller trækkes tilbage, kontaktes [email protected] eller tlf. 61 30 72 26