Forretningsorden, januar 2024

Overordnet

Målet er at når man har betalt sit kontingent, er almindelige aktiviteter inkluderet, dvs. træning, kupgraduering og bælteprøver for Mon-børn. Dette gælder også uddannelse i DTaF-regi: Hjælpetræner (1-2-træner), Træner 1, Træner 2 og ETU – EliteTrænerUddannelsen samt andre, relevante aktiviteter.

 • Klubben betaler 50 % af deltagergebyr til stævner i Danmark, hvis klubbens aktuelle økonomi tillader dette.
 • Al deltagelse i stævner, aktiviteter mv. skal aftales med stævneansvarlig, der sørger for tilmelding
 • Klubben dækker 50 % af deltagergebyret til dangradueringer, hvis klubbens aktuelle økonomi tillader dette.
 • Klubben dækker kørsel for trænere og officials ved deltagelse til stævner og dangradueringer etc. med statens høje takst. Dette aftales enkeltvis i forbindelse med aktiviteterne.
 • Kontingent til Forældreholdet, dækker træning hertil. Både barn og voksen betaler kontingent. Ønsker man at træne på øvrige hold, flyttes man til kontingentgruppen for Voksenholdet.
 • Kontingent til Ungeholdet dækker også træning på Voksenholdet
 • Kontingent til Ninjakids dækker også en Dobok til barnet.

Trænere og bestyrelse

 • Trænere og bestyrelsesmedlemmer er ulønnede
 • Trænere og bestyrelsesmedlemmer er fritaget for kontingent og licens til DTaF
 • Trænere får årligt gavekort til en dobok, betalt af klubben, så man som træner altid er klædt i pæn og strøget dobok
 • Faste trænere udpeges altid af bestyrelsen