Velkommen til SOO-BAK Tommerup Taekwondo

Vi er Fyns største Taekwndoklub med over 100 aktive medlemmer i alderen 4 - 62år

Vil du prøve Taekwondo?

Forældreholdet (børn 4-9 år med en voksen) træner mandag 17.00 - 18.00
Ungehold træner onsdag 17.00 - 18.00
Unge og voksne træner mandag + onsdag 18.00 -19.30
Ninjakids træner onsdag 16.00 - 16.45
Tekniktræning tirsdag 18.00 - 19.30
Kamptræning torsdag 17.00 - 18.00
Vi træner i Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, Tommerup.

Læs mere her på siden under "Jeg vil gerne prøve taekwondo"

Eller kontakt os på [email protected] eller m: 61 30 72 26 

Seneste nyt

Træning i vinterferien:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 18.00 -19.30 er der tekniktræning "uden program" til Esbjerg Cup. Der vil være instruktør til stede, så du kan få hjælp til dine taeguk/poomsae og teknikker.
Torsdag er der kamptræning kl. 17.00 -18.30 med Max.
Træning mandag-tirsdag er i Mbase1 og onsdag, torsdag i Kondirummet.

Lørdag den 17. februar er der 1.klasses tekniktræning med Windy Nielsen, som er teknikdommer. Tilmelding her - https://www.soobaktommerup.dk/event/tekniktraening--forberedelse-til-esbjerg-cup

Alle taekwondoudøvere fra alle klubber er velkomne til træningerne 🙂

Lørdag den 3. februar afholder vi børnekonkurence for alle 5-11 årige. Foreløbigt er der tilmeldt ca. 30 børn fra forskellige klubber på Fyn og i Jylland.
Så SKYND jer at melde jer til - max. er 50 børn!
Sidste frist er mandag aften!

vh Jesper
https://fb.watch/pPq1ZdYJA2/

Tommerup Taekwondo

Generalforsamling, tirsdag den 30. januar kl 19.30 i Fyrtårn Tommerup.

Kære alle,

SOO-BAK Tommerup Taekwondo er i dag Fyns største Taekwondoklub, målt på både medlemmer og aktive danbærere.
I 2023 har mange nuværende og kommende instruktører været på instruktørkursus under DTaF og vi har nu fundamentet til næste skridt i udviklingen af klubben. Der står også flere udøvere på trinbrættet til Danfortræning i 2024, ligesom flere og flere bliver stævneaktive og deltager i konkurrencer og aktiviteter hos andre klubber.
Klubben har hidtil fungeret med blot tre bestyrelsesmedlemmer, hvilket nu sætter begrænsninger for den kommende udvikling og vækst, så der er behov for flere og friske kræfter til nye poster i Bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslås derfor tegnet som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
2-3 bestyrelsesmedlemmer

Der er brug for DIG til bestyrelsen!

I bestyrelsen er der følgende roller:
Formand
Formandens rolle er som følger:
· Overordnet ledelse af foreningen
· Koordination af bestyrelsens arbejde samt indkaldelse og ledelse af bestyrelsesmøder.
· Kommunikation med medlemmer, herunder orientering om vigtige beslutninger og begivenheder.
· Sikring af, at foreningen overholder sine vedtægter og regler.
· Overordnet ansvarlig for foreningens økonomi, herunder budgetlægning og regnskabsføring.
· Godkendelse af regnskaber og budgetter i samarbejde med bestyrelsen.
· Identificering af muligheder for foreningens udvikling og vækst.
Kasserer
Vi benytter Dinero som regnskabssystem - opgaven består i følgende:
· Bogføring af indtægter og udgifter
· Betale udlæg
· Sikre at regnskabet stemmer
· Udarbejde årsregnskab (Automatisk i Dinero)
· Fremlægge status på foreningens økonomi for bestyrelsen
Udstyrs- og indkøbsansvarlig
· Ansvar for stand og optælling af vores udstyr i klubben
· Indkøbe nyt udstyr efter behov og aftale med den øvrige bestyrelse
· Indkøb og udlevering af doboks og eventuelt andet udstyr til klubbens medlemmer
· Indkøbe bælter til gradueringer og bælteprøver
Unge-ansvarlig
Den ungeansvarlige skal opstille et Ungeråd (0-24 år) i klubben og hjælpe med at gennemføre de tiltag og ideer, som Ungerådet ønsker.
Ungerådet er en vigtig del af klubbens fremtid og understøtter DIF’s Børne- og ungesyn – ”Alle børn og unge skal inddrages og havemedbestemmelse i idrættens fællesskaber”. boerne-og-ungesyn.pdf (dif.dk)
Aktivitetsansvarlig i klubben
Ansvar for planlægning og gennemførelse af årlige aktiviteter:
· Juleafslutning
· Sommerafslutning
· årlige camp
· andre, sociale aktiviteter
· Eventuelt samarbejde med formand om andre, træningsrelaterede aktiviteter – Dantræning, Masterstræning, afholdelse af kurser for DTaF m.v. Formanden har ansvaret for planlægning og afvikling af Tommerup Cup.
Stævneansvarlig
Den stævneansvarlige sørger for alle aspekter af stævnedeltagelse:
· Rettidig information om kommende stævner
· Sikre overholdelse af tilmeldingsfrister
· Registrering af udøvere i relevante platforme – f.eks. martial.events
· Tilmelding til alle, relevante stævner, konkurrencer og aktiviteter udenfor klubben
· Betaling af deltagergebyr og andre, administrative opgaver i forbindelse med deltagelse
· Koordinere kørsel til stævner
Herudover vil Gitte fungere som Presseansvarlig
Generelt
· Som bestyrelsesmedlem kan du få indflydelse på beslutninger om indkøb, strategi og andet spændende klubarbejde
· Du kan som bestyrelsesmedlem forvente 4-6 årlige møder i bestyrelsen. Disse planlægges efter alles kalendere
· Al træningsplanlægning og- aktiviteter hører til i Trænergruppen og dermed under Formanden

TIlmeding til generalforsamlingen findes her -

Tommerup Taekwondo