Ordinær generalforsamling 2024

tirsdag, 30. januar klokken 19:30
30. januar kl. 19:30 til 21:00

Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85, 5690 Tommerup, Danmark
11
Deltagere
87
Inviterede

Generalforsamling, tirsdag den 30. januar kl. 19.30 i Fyrtårn Tommerup.

Kære alle,

SOO-BAK Tommerup Taekwondo er i dag Fyns største Taekwondoklub, målt på både medlemmer og aktive danbærere.
I 2023 har mange nuværende og kommende instruktører været på instruktørkursus under DTaF og vi har nu fundamentet til næste skridt i udviklingen af klubben. Der står også flere udøvere på trinbrættet til Danfortræning i 2024, ligesom flere og flere bliver stævneaktive og deltager i konkurrencer og aktiviteter hos andre klubber.
Klubben har hidtil fungeret med blot tre bestyrelsesmedlemmer, hvilket nu sætter begrænsninger for den kommende udvikling og vækst, så der er behov for flere og friske kræfter til nye poster i Bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslås derfor tegnet som følger:

Formand
Næstformand
Kasserer
2-3 bestyrelsesmedlemmer

Der er brug for DIG til bestyrelsen!
 

I bestyrelsen er der følgende roller:

Formand

Formandens rolle er som følger:

· Overordnet ledelse af foreningen

· Koordination af bestyrelsens arbejde samt indkaldelse og ledelse af bestyrelsesmøder.

· Kommunikation med medlemmer, herunder orientering om vigtige beslutninger og begivenheder.

· Sikring af, at foreningen overholder sine vedtægter og regler.

· Overordnet ansvarlig for foreningens økonomi, herunder budgetlægning og regnskabsføring.

· Godkendelse af regnskaber og budgetter i samarbejde med bestyrelsen.

· Identificering af muligheder for foreningens udvikling og vækst.

Kasserer

Vi benytter Dinero som regnskabssystem - opgaven består i følgende:

· Bogføring af indtægter og udgifter

· Betale udlæg

· Sikre at regnskabet stemmer

· Udarbejde årsregnskab (Automatisk i Dinero)

· Fremlægge status på foreningens økonomi for bestyrelsen

Udstyrs- og indkøbsansvarlig

· Ansvar for stand og optælling af vores udstyr i klubben

· Indkøbe nyt udstyr efter behov og aftale med den øvrige bestyrelse

· Indkøb og udlevering af doboks og eventuelt andet udstyr til klubbens medlemmer

· Indkøbe bælter til gradueringer og bælteprøver

Unge-ansvarlig

Den ungeansvarlige skal opstille et Ungeråd (0-24 år) i klubben og hjælpe med at gennemføre de tiltag og ideer, som Ungerådet ønsker.
Ungerådet er en vigtig del af klubbens fremtid og understøtter DIF’s Børne- og ungesyn – ”Alle børn og unge skal inddrages og havemedbestemmelse i idrættens fællesskaber”. boerne-og-ungesyn.pdf (dif.dk)

Aktivitetsansvarlig i klubben

Ansvar for planlægning og gennemførelse af årlige aktiviteter:

· Juleafslutning

· Sommerafslutning

· årlige camp

· andre, sociale aktiviteter

· Eventuelt samarbejde med formand om andre, træningsrelaterede aktiviteter – Dantræning, Masterstræning, afholdelse af kurser for DTaF m.v. Formanden har ansvaret for planlægning og afvikling af Tommerup Cup.

Stævneansvarlig

Den stævneansvarlige sørger for alle aspekter af stævnedeltagelse:

· Rettidig information om kommende stævner

· Sikre overholdelse af tilmeldingsfrister

· Registrering af udøvere i relevante platforme – f.eks. martial.events

· Tilmelding til alle, relevante stævner, konkurrencer og aktiviteter udenfor klubben

· Betaling af deltagergebyr og andre, administrative opgaver i forbindelse med deltagelse

· Koordinere kørsel til stævner

Herudover vil Gitte fungere som Presseansvarlig

Generelt

· Som bestyrelsesmedlem kan du få indflydelse på beslutninger om indkøb, strategi og andet spændende klubarbejde

· Du kan som bestyrelsesmedlem forvente 4-6 årlige møder i bestyrelsen. Disse planlægges efter alles kalendere

· Al træningsplanlægning og- aktiviteter hører til i Trænergruppen og dermed under Formanden

 

Dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af referent
Årsberetning samt godkendelse heraf
Fremlæggelse af årsregnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelse og én suppleant 
Valg af revisor
Eventuelt

11
Deltagere
87
Inviterede
Tilmeldingsfrist: