Ordinær generalforsamling 2024

torsdag, 18. januar klokken 19:00
18. januar kl. 19:00 til 20:00

Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85, 5690 Tommerup, Danmark
0
Deltagere
0
Inviterede

Dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af referent
Årsberetning samt godkendelse heraf
Fremlæggelse af årsregnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelse og én suppleant 
Valg af revisor
Eventuelt

0
Deltagere
0
Inviterede
Tilmeldingsfrist:
Gå til login