Ordinær generalforsamling 2022

torsdag, 1. december klokken 19:00
1. december kl. 19:00 til 20:00

Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85, 5690 Tommerup, Danmark
5
Deltagere
96
Inviterede

Kære alle medlemmer,

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SOO-BAK Tommerup Taekwondo torsdag den 1. december kl. 19.00 – 20.00 i Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, Tommerup.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 24. november på [email protected]

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Årsberetning samt godkendelse heraf
  4. Fremlæggelse af årsregnskab
  5. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelse og én suppleant
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Foreningens vedtægter kan læses på https://www.soobaktommerup.dk/info/vedtaegter

For spørgsmål – kontakt Jesper på 61 30 72 26

5
Deltagere
96
Inviterede
Tilmeldingsfrist:
Gå til login